OMNET-tilausjärjestelmä ›

Palvelut

Palvelut

Myynti

Myyntimme palvelee asiakkaita niiden kokoluokkaan katsomatta. Haluamme aina löytää ratkaisut ja tuotteet asiakkaidemme tarpeisiin. Laaja tuotevalikoima sekä erittäin kattava toimittajaverkosto takaavat sen, että myynnillämme on aina alan viimeisin tieto eri suodatinratkaisuista. 

 

Koulutus

Ilmanvaihtojärjestelmää käyttävän henkilön tietoisuus suodattimien ominaisuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä seikoista on ensisijaisen tärkeää hyvän ilmanlaadun takaamiseksi. Tästä syystä tarjoammekin kaikille sopimusasiakkaillemme suodatinkoulutuspalvelua, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan tuotteistamme sekä niiden käyttöön liittyvistä seikoista. Koulutuksessa keskitytään yleensä seuraaviin osa-alueisiin: suodattimien toiminta, suodattimien rakenne, suodatusluokka, suodattimien valinta, suodattimien käyttöolosuhteet ja huolto sekä energiatehokkuus.

 

Konsultointi ja suunnittelu

Konsultointi- ja suunnittelupalveluilla pyrimme auttamaan asiakkaitamme löytämään ratkaisut suodattimiin sekä suodatinjärjestelmiin liittyvissä haasteissa. Tarjoamme palvelujamme myös uusia ilmanvaihtolaitteita tai järjestelmiä suunnitteleville yrityksille, jotka haluavat löytää laiteisiinsa nykyaikaiset ja energia tehokkaat suodatinratkaisut.

 

Kartoitus

Tarjoamme asiakkaillemme suodatinten kartoitus- ja mitoituspalvelua. Kartoituspalvelussa kaikki asiakkaan ilmanvaihtokoneet kartoitetaan. Kartoituksen aikana suodattimien soveltuvuus kyseiseen käyttökohteeseen käydään lävitse. Suodatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muunmuassa kohde, käyttöolosuhteet, haluttu suodatusaste, energiatehokkuus sekä huoltovälit. Edellä mainitut seikat huomioiden saadaan ilmanvaihtokoneeseen valituksi käyttöiältään ja energiatehokkuudeltaan optimaalisimmat suodattimet.

 

Laskenta

Laskentapalveluilla tarjoamme asiakkaille ilmanvaihtosuodattimien mitoittamiseen liittyviä laskentapalveluja. Tämän kaltaisia laskentatyyppejä ovat esimerkiksi mitoitus- ja elinkaarikustannuslaskennat. LCC -laskennassa eli elinkaarikustannuslaskennassa mitoitetaan erillisellä laskentaohjelmalla ilmastointijärjestelmän suodattimet huomioiden suodattimien hinta, painehäviöstä aiheutunut energiakulutus, huoltokustannukset ja hävityskustannukset. Tämän kaltaisella mitoituksella saadaan valittua järjestelmään kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat suodattimet.

 

Mittaus

Meiltä löytyy suodattimien toimivuuden ja tehokkuuden seurantaan tarvittavat hiukkasmittauslaitteet. Mittauksilla voidaan selvittää esimerkiksi suodattimien erotusasteet todellisissa käyttöolosuhteissa. Mittauksilla voidaan myös tarkkailla tilassa olevaa hiukkaspitoisuutta. Tämän kaltaisilla mittauksilla voimme tehokkaasti seurata ja arvioida asiakkaalla käytössä olevien suodatinratkaisuiden toimivuutta.

 

 

Paras ratkaisu

Autamme sinua löytämään suodatusratkaisun sinun kohteeseesi.

 

 

Toni Mäenpää

 

Toni Mäenpää

Myynti / Suunnittelu

040 579 1664

Osmo Mäenpää

 

Osmo Mäenpää

Toimitusjohtaja / Myynti

040 023 7644

 

Ota yhteyttä ›