Ilmanvaihtosuodattimet kodista teollisuuteen.

Palvelut

Myynti

Myyntimme palvelee asiakkaita niiden kokoluokkaan katsomatta. Haluamme aina löytää ratkaisut ja tuotteet asiakkaidemme tarpeisiin. Laaja tuotevalikoima sekä erittäin kattava toimittajaverkosto takaavat sen, että myynnillämme on aina alan viimeisin tieto eri suodatinratkaisuista.

Toimipaikkamme sijaitsee Seinäjoella ja myyntiorganisaatiossa meillä on 3 henkilöä.

Kartoitus

Tarjoamme asiakkaillemme suodatinten kartoitus- ja mitoituspalvelua. Kartoituspalvelussa kaikki asiakkaan ilmanvaihtokoneet kartoitetaan. Kartoituksen aikana suodattimien soveltuvuus kyseiseen käyttökohteeseen käydään lävitse. Suodatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muunmuassa kohde, käyttöolosuhteet, haluttu suodatusaste, energiatehokkuus sekä huoltovälit. Edellä mainitut seikat huomioiden saadaan ilmanvaihtokoneeseen valituksi käyttöiältään ja energiatehokkuudeltaan optimaalisimmat suodattimet.

Koulutus

Ilmanvaihtojärjestelmää käyttävän henkilön tietoisuus suodattimien ominaisuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä seikoista on ensisijaisen tärkeää hyvän ilmanlaadun takaamiseksi. Tästä syystä tarjoammekin kaikille sopimusasiakkaillemme suodatinkoulutuspalvelua, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan tuotteistamme sekä niiden käyttöön liittyvistä seikoista. Koulutuksessa keskitytään yleensä seuraavia osa-alueisiin: suodattimien toiminta, suodattimien rakenne, suodatusluokka, suodattimien valinta, suodattimien käyttöolosuhteet ja huolto, energiatehokkuus.

Laskenta

Laskentapalveluilla tarjoamme asiakkaille ilmanvaihtosuodattimien mitoittamiseen liittyviä laskentapalveluja. Tämän kaltaisia laskentatyyppejä ovat esimerkiksi mitoitus- ja elinkaarikustannuslaskennat.

LCC -laskennassa eli elinkaarikustannuslaskennassa mitoitetaan erillisellä laskentaohjelmalla ilmastointijärjestelmän suodattimet huomioiden suodattimien hinta, painehäviöstä aiheutunut energiakulutus, huoltokustannukset ja hävityskustannukset. Tämän kaltaisella mitoituksella saadaan valittua järjestelmään kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat suodattimet.

Konsultointi ja suunnittelu

Konsultointi ja suunnittelupalveluilla pyrimme auttamaan asiakkaitamme löytämään ratkaisut suodattimiin sekä suodatinjärjestelmiin liittyvissä haasteissa. Tarjoamme myös palvelujamme uusia ilmanvaihtolaitteita tai järjestelmiä suunniteleville yrityksille, jotka haluavat löytää laiteisiinsa nykyaikaiset ja energia tehokkaat suodatinratkaisut.

Mittaus

Meiltä löytyy suodattimien toimivuuden ja tehokkuuden seurantaan tarvittavat hiukkasmittauslaitteet. Mittauksilla voidaan selvittää esimerkiksi suodattimien erotusasteet todellisissa käyttöolosuhteissa. Mittauksilla voidaan myös tarkkailla tilassa olevaa hiukkaspitoisuutta. Tämän kaltaisilla mittauksilla voimme tehokkaasti seurata ja arvioida asiakkaalla käytössä olevien suodatinratkaisuiden toimivuutta.

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Osmo Mäenpää Oy
Koirasaarentie 30
61180 HAAPALUOMA

www.omfil.fi

Tietosuojaseloste

Uutiset ja muistutukset

E-P:n myyntitiimi vahvistuu.

Myyntitiimimme vahvistui. Jaakko Marttila aloitti vuoden alusta E-P:n alueen myynnissä.

15/02/2019

Sivusto julkaisu.

OMFIL sivut ovat nyt julkaistu.

14/03/2016

Öljysumu suodattimet

OMFIL on saanut öljysumusuodattimet valikoimiinsa.

16/02/2016